Ko darīt ja sieva un mīļākā skatās uz vienu un to pašu vīrieti

Šī raksta avots ir vastu šastras. Neskatoties uz to, ka šīm zināšanām ir vairāk kā 5000 gadu, katrs tajās var atrast ko vērtīgu sev – lai darītu savu dzīvi labāku un harmoniskāku.. Dīvaini…

Vastu šastra (sanskritā – Vāstu – „vieta”, „māja”, „istaba”. Šastra – „zinātne”, „traktāts’’. Tādējādi vastu šastra – zinātne par mājām). Vastu šastra ir bāzēta uz pasaules harmonijas pamata, kas izpaužas mēness, saules un laika iedarbībā uz cilvēka apziņu un fizioloģiju.
Visi vastu šastras padomi tiek doti ar mērķi palīdzēt cilvēkam sasniegt pilnību, kura izpaužas Dieva izpratnē, savas būtības apziņā un savstarpējās attiecībās ar Dievu. Indijas meistari apgalvo, ka senajos tekstos minētie vastu šastras principiem ir universāls pielietojums – uz tiem neattiecas ne reliģiskie, ne ģeogrāfiskie ierobežojumi.
Turpinājumu lasiet nākošajā lapā
Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru