Valdība apstiprina visu veidu apropriāciju izmaiņu veikšanas kārtību

Otrdien, 17. jūlijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja noteikumu projektu par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas. Noteikumu projekts paredz vienotu kārtību, kas reglamentēs visu veidu apropriāciju izmaiņu veikšanu, novēršot pašreizējo sadrumstaloto normatīvo regulējumu un normu dublēšanos. Tādējādi mazināsies administratīvais slogs, procesi tiks padarīti efektīvāki un cilvēkresursi vairāk novirzīti analītiskajam darbam.

Noteikumu projekts paredz izveidot vienotu ievades formu Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas jeb SAP sistēmā un standartizētu apropriācijas izmaiņu pamatojuma sniegšanu, tādējādi samazinot ministriju iesniedzamo veidlapu skaitu un atvieglojot darbu pie pieprasījumu sagatavošanas. Lielāks uzsvars tiek likts arī uz apropriācijas izmaiņu ietekmes analīzi, uz budžeta programmu mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/budzets/58300-valdiba-apstiprina-visu-veidu-apropriaciju-izmainu-veiksanas-kartibu.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru